TV& VIDEO

Nội bộ Mỹ

Ý kiến trái chiều về dự luật "Công lý chống lại những kẻ hỗ trợ khủng bố"

Ý kiến trái chiều về dự luật "Công lý chống lại những kẻ hỗ trợ khủng bố"

VTV.vn - Vẫn còn những ý kiến trái chiều tại Mỹ về dự luật "Công lý chống lại những kẻ hỗ trợ khủng bố".