TV& VIDEO

nội các Iraq

Nội các Iraq thông qua đề xuất cải tổ

Nội các Iraq thông qua đề xuất cải tổ

VTV.vn - Nội các Iraq đã chấp thuận kế hoạch cải tổ sâu rộng gồm 7 điểm của Thủ tướng nước này al-Abadi được đưa ra vào Chủ nhật vừa qua.