TV& VIDEO

nội chiến tái bùng phát

Nguy cơ bùng phát nội chiến tại Nam Sudan

Nguy cơ bùng phát nội chiến tại Nam Sudan

VTV.vn - Tiếng súng liên miên, ngân sách quốc gia kiệt quện lạm phát, đói nghèo song hành với bạo lực lan rộng toàn quốc... là những gì có thể hình dung về Nam Sudan.