TV& VIDEO

nỗi đau chưa nguôi

5 năm sau thảm họa kép tại Nhật Bản: Nỗi đau chưa nguôi

5 năm sau thảm họa kép tại Nhật Bản: Nỗi đau chưa nguôi

VTV.vn - Tổn thất về vật chất dù lớn nhưng cũng đang phần nào được khôi phục nhưng những vết sẹo về tinh thần là điều vẫn ngày ngày ám ảnh nhiều người dân Nhật Bản.