TV& VIDEO

nỗi đau tai nạn giao thông

Việc tử tế: Chung tay giảm nỗi đau tai nạn giao thông

Việc tử tế: Chung tay giảm nỗi đau tai nạn giao thông

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2016, mỗi ngày ở Việt Nam có đến hơn 70 người không bao giờ trở về nhà vì tai nạn giao thông. Có cách nào để tránh những đau thương này?