TV& VIDEO

nội dung dự thảo

Quốc hội thảo luận về Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi

Quốc hội thảo luận về Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi

VTV.vn - Ngày 26/10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo này.