TV& VIDEO

nổi gai ốc

Giám khảo Nhân tố bí ẩn rơi nước mắt vì chàng rocker 17 tuổi

Giám khảo Nhân tố bí ẩn rơi nước mắt vì chàng rocker 17 tuổi

Làm nghề trông xe và nuôi đam mê ca hát mãnh liệt, chàng trai Lê Tích Kỳ đã khiến Ban giám khảo của Nhân tố bí ẩn rơi nước mắt vì cảm động.