TV& VIDEO

nội hàm

Quốc hội thảo luận về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Sáng nay (17/6), các đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên toàn thể về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).