TV& VIDEO

nối liền

Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở Trung Mỹ

Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở Trung Mỹ

Chính phủ Panama vừa cắt băng khánh thành tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại khu vực Trung Mỹ.