TV& VIDEO

nới lòng cấm vận Cuba

Mỹ công bố các biện pháp nới lòng cấm vận Cuba

Mỹ công bố các biện pháp nới lòng cấm vận Cuba

VTV.vn - Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục công bố các biện pháp nới lỏng hạn chế đi lại và thương mại với Cuba vào ngày 17/3 tới.