TV& VIDEO

nới lỏng cấm vận

Mỹ tiếp tục nới lỏng cấm vận Cuba

Mỹ tiếp tục nới lỏng cấm vận Cuba

VTV.vn - Các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba về lĩnh vực tài chính và hàng không tiếp tục được nới lỏng.