TV& VIDEO

nỗi nhớ nhung

Những kỷ vật sống mãi với thời gian

Những kỷ vật sống mãi với thời gian

VTV.vn - Mỗi kỷ vật kháng chiến đều chứa đựng những câu chuyện cảm động, trong đó có những kỷ vật gắn liền với sự hy sinh vô giá của hàng chục nghìn liệt sỹ.