TV& VIDEO

nổi như cồn

Justin Bieber đã trở nên bất cần?

Justin Bieber đã trở nên bất cần?

 Mọi người nói những vụ ì xèo thời gian gần đây của Justin Bieber là trò hề. Ca sĩ 19 tuổi đang nổi như cồn vì những bê bối đáp trả: “Tôi không quan tâm tất cả những gì họ nói”.