TV& VIDEO

nổi sóng

Dsquared² khuấy động sàn diễn thời trang Milan

Dsquared² khuấy động sàn diễn thời trang Milan

Với 35 thiết kế đầy cá tính, anh em Dean và Dan Caten của Dsquared² đã thật sự làm sàn diễn thời trang Milan năm nay nổi sóng.