TV& VIDEO

nội tệ Ukraine

Đồng nội tệ Ukraine mất giá gần 30% so với USD

Đồng nội tệ Ukraine mất giá gần 30% so với USD

Đồng nội tệ Ukraine đã mất giá gần 30% so với USD, mức thấp kỷ lục mới ngay sau khi ngân hàng Trung ương nước này quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ.