TV& VIDEO

nội tê

Ngân hàng Trung ương Malaysia công bố biện pháp bảo vệ đồng nội tệ

Ngân hàng Trung ương Malaysia công bố biện pháp bảo vệ đồng nội tệ

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Malaysia vừa công bố một số biện pháp nhằm bảo vệ đồng nội tệ của nước này trước tác động của USD.