TV& VIDEO

nội thị

Việc thu hồi đất tại Bắc Giang: Một số hộ phản ứng vì giá thấp là không có cơ sở

Việc thu hồi đất tại Bắc Giang: Một số hộ phản ứng vì giá thấp là không có cơ sở

Việc thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang thu hồi đất để phục vụ xây dựng dự án xây dựng đường đô thị đang gặp phải khó khăn, do một số người dân không chấp nhận mức giá đền bù khiến sự việc bị kéo dài.