nói tốt

Tata Martino đã được lòng Barca từ lâu

Tata Martino đã được lòng Barca từ lâu

 Vượt mặt nhiều ứng viên sáng giá, Tata Martino đã trở thành HLV trưởng của Barca. Đối với nhiều người, đây thực sự là quyết định bất ngờ của Barca nhưng sự thực lại không hẳn vậy.