TV& VIDEO

nói trại

Xuân La - Ngôi làng tò he "độc" nhất Việt Nam

Xuân La - Ngôi làng tò he "độc" nhất Việt Nam

Nơi có truyền thống về tò he là làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây cũng được mệnh danh là ngôi làng tò he "độc" nhất Việt Nam.