TV& VIDEO

nộm bò khô

Ngon miệng, lạ mắt với các món cuốn từ Nam ra Bắc

Ngon miệng, lạ mắt với các món cuốn từ Nam ra Bắc

Nét tinh tế, sự khéo léo của người Việt được thể hiện rất nhiều trong các món cuốn.