TV& VIDEO

nông công nghiệp

Thủ tướng yêu cầu "tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới"

Thủ tướng yêu cầu "tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới"

Sáng nay (31/12), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch năm 2014.