TV& VIDEO

Nông dân Phú Yên

Nông dân Phú Yên ồ ạt trồng sắn

Nông dân Phú Yên ồ ạt trồng sắn

VTV.vn - Với mức lợi nhuận từ trồng sắn mang lại có lúc lên tới 40 triệu đồng/ha, nông dân tại Phú Yên đang ồ ạt trồng loại cây này.