TV& VIDEO

nông dân Trà Vinh

Trà Vinh thiệt hại 250 triệu con tôm do dịch bệnh

Trà Vinh thiệt hại 250 triệu con tôm do dịch bệnh

VTV.vn - Toàn tỉnh Trà Vinh đã bị thiệt hại khoảng 250 triệu con tôm sú và tôm thẻ chân trắng trên diện tích gần 700ha do dịch bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy.