TV& VIDEO

nông dân trồng hoa

Hoa Hà Lan được trồng thế nào trong nhà kính?

Hoa Hà Lan được trồng thế nào trong nhà kính?

VTV.vn - Nhà kính được chia thành các ô, trồng theo cách cuốn chiếu nên lúc nào cũng có ô nào đó đến thời điểm thu hoạch. Tất cả các công đoạn đều tự động hóa.