TV& VIDEO

nông dân vùng hạn

Nông dân vùng hạn: “Đồng khô cỏ cháy, lúa mất mùa, trắng tay rồi”

Nông dân vùng hạn: “Đồng khô cỏ cháy, lúa mất mùa, trắng tay rồi”

VTV.vn - Thiên tai khốc liệt, nông dân nhiều nơi chỉ biết thẫn thờ nhìn khối tài sản mất trắng. Việc hỗ trợ nông dân vùng hạn đang có không ít bất cập, khiến người dân bức xúc.