TV& VIDEO

Nông nghiệp hội nhập

Nông nghiệp hội nhập: Vai trò chủ đạo của doanh nghiệp

Nông nghiệp hội nhập: Vai trò chủ đạo của doanh nghiệp

VTV.vn - Vai trò của doanh nghiệp đã được nhìn nhận hoàn toàn khác trong thời điểm nông nghiệp hội nhập.