nông nghiệp tăng trưởng

Nông nghiệp tăng trưởng dương trở lại

Nông nghiệp tăng trưởng dương trở lại

VTV.vn - Ngành nông nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng dương trở lại sau nhiều tháng tăng trưởng âm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive