TV& VIDEO

nông sản lạ

Đồng Tháp tìm hướng nâng giá trị nông sản

Đồng Tháp tìm hướng nâng giá trị nông sản

VTV.vn - Đồng Tháp đang từng bước đưa nông sản vào siêu thị, khai thác tốt giá trị kinh tế của các đặc sản thế mạnh.