TV& VIDEO

nông sản mới

Lâm Đồng đẩy mạnh trồng nông sản mới

Lâm Đồng đẩy mạnh trồng nông sản mới

VTV.vn - Đầu tư những giống nông sản mới đang là hướng đi nhiều nông dân Lâm Đồng lựa chọn nhằm đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh của nông sản địa phương.