TV& VIDEO

nông trường

Gần 34.000ha rừng tràm ở Cà Mau có nguy cơ cháy cao

Gần 34.000ha rừng tràm ở Cà Mau có nguy cơ cháy cao

Hiện toàn bộ diện tích rừng tràm ở Cà Mau đã khô hạn, gần 34.000ha rừng tràm đang đối mặt với nguy cơ cháy cao.