TV& VIDEO

nộp đơn xin tị nạn

Biểu tình đòi tiếp nhận người tị nạn tại Tây Ban Nha

Biểu tình đòi tiếp nhận người tị nạn tại Tây Ban Nha

VTV.vn - Ngày 18/2, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình tại thành phố Barcelona để yêu cầu Tây Ban Nha tiếp nhận ngay lập tức hàng nghìn người tị nạn.