TV& VIDEO

nộp giấy chứng nhận kết quả

Hôm nay (19/8), hạn cuối nộp giấy chứng nhận kết quả

Hôm nay (19/8), hạn cuối nộp giấy chứng nhận kết quả

VTV.vn - Hôm nay (ngày 19/8) là hạn cuối cùng để các thí sinh đăng kí xét tuyển Đại học nộp giấy chứng nhận kết quả bản gốc về các trường.