TV& VIDEO

Nụ cười hạnh phúc

“Nụ cười hạnh phúc”: Làm răng miễn phí dành cho người có công

“Nụ cười hạnh phúc”: Làm răng miễn phí dành cho người có công

VTV.vn - Các thương binh, bệnh binh và Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ có cơ hội được làm răng miễn phí, trị giá 300 triệu đồng cho mỗi trường hợp, trong chương trình "Nụ cười hạnh phúc".