Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Little Children – Chiếc mặt nạ hạnh phúc

Little Children – Chiếc mặt nạ hạnh phúc

Ba con người đều muốn sống với đúng con người và mong muốn của mình nhưng họ phải vờ như hạnh phúc để làm hài lòng người thân.