nữ giám đốc

Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp

Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp

VTV.vn - Câu chuyện về cuộc đời chị Nguyễn Hồng Hà – nữ giám đốc khuyết tật giỏi cả tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ tiếp thêm nghị lực sống cho các bạn trẻ và những người khuyết tật.