TV& VIDEO

nữ giám đốc

Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp

Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp

VTV.vn - Câu chuyện về cuộc đời chị Nguyễn Hồng Hà – nữ giám đốc khuyết tật giỏi cả tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ tiếp thêm nghị lực sống cho các bạn trẻ và những người khuyết tật.