TV& VIDEO

nữ khủng bố

Kết thúc cuộc giải cứu con tin tại Burkina Faso, 23 người thiệt mạng

Kết thúc cuộc giải cứu con tin tại Burkina Faso, 23 người thiệt mạng

VTV.vn - Chiến dịch giải cứu các con tin tại Burkina Faso đã kết thúc. 23 người thiệt mạng, thuộc 18 quốc tịch khác nhau, 4 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, trong đó có 2 nữ khủng bố.