TV& VIDEO

nữ pháo binh

Nữ pháo binh “Chân đồng, vai sắt”

Nữ pháo binh “Chân đồng, vai sắt”

VTV.vn - Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, chưa bao giờ thiếu vắng hình ảnh người phụ nữ ra trận.