TV& VIDEO

nữ sĩ

Vu Chính: Không có chứng cứ đã ăn cắp ý tưởng của Quỳnh Dao

Vu Chính: Không có chứng cứ đã ăn cắp ý tưởng của Quỳnh Dao

Sau nhiều lần do dự, hôm qua (28/4),  nữ sĩ Quỳnh Dao đã quyết định khởi kiện nhà biên kịch trẻ tuổi Vu Chính vì đã sao chép nội dung “Mai Hoa Lạc” của bà vào tác phẩm “Cung tỏa Liên Thành”.