TV& VIDEO

nữ thị trưởng đầu tiên

Người dân Rome tin tưởng nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử

Người dân Rome tin tưởng nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử

VTV.vn - Người dân Rome hi vọng bà Virginia Raggi, vị thị trưởng vừa đắc cử sẽ mang những thay đổi tích cực đến cho thành phố.