TV& VIDEO

nửa giá

Gói tín dụng 30.000 tỷ: Ai sẽ được vay?

Gói tín dụng 30.000 tỷ: Ai sẽ được vay?

 Thông tin về gói tín dụng 30.000 tỷ đồng với giá vốn ưu đãi chỉ bằng nửa lãi suất thị trường dù được đánh giá là tích cực, nhưng vẫn còn không ít băn khoăn với câu hỏi: Ai sẽ được vay?.