TV& VIDEO

nước châu Âu

Tháng 5/2015, giá thuốc sẽ ít biến động

Tháng 5/2015, giá thuốc sẽ ít biến động

VTV.vn - Tiếp nối thị trường ổn định trong tháng 4/2015, giá thuốc tháng 5 cũng được Cục Quản lý giá nhận định sẽ cơ bản ít biến động.