TV& VIDEO

nước có dịch Zika

“Đại dịch Zika hoàn toàn có thể lan đến Việt Nam”

“Đại dịch Zika hoàn toàn có thể lan đến Việt Nam”

VTV.vn - Đây là kết luận của WHO sau khi làm việc với các bên liên quan. Tuy nhiên, WHO và Bộ Y tế vẫn giữ mức cảnh báo Zika tại Việt Nam ngang với các khu vực khác trên thế giới.