TV& VIDEO

nước lên

Tìm kiếm Nhà sáng chế “triệu phú” của năm

Tìm kiếm Nhà sáng chế “triệu phú” của năm

Từ 400 sáng chế gửi về đăng ký, Top 5 sáng chế xuất sắc nhất lọt vào Gala chung kết chương trình Nhà sáng chế đã chính thức lộ diện.