TV& VIDEO

nước mắm nhiễm asen

Yêu cầu xem xét lại mức kỷ luật Vinastas

Yêu cầu xem xét lại mức kỷ luật Vinastas

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Công Thương yêu cầu Thường vụ Vinastas xem xét lại việc xử lý kỷ luật đúng mức độ vi phạm.