TV& VIDEO

nước miếng

Thời điểm giao mùa: Phòng bệnh cúm cho trẻ

Thời điểm giao mùa: Phòng bệnh cúm cho trẻ

Bệnh cúm dễ lây lan thành dịch và ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Trong thời điểm thời tiết giao mùa như hiện nay, bệnh cúm đang ngày càng gia tăng nhanh chóng đặc biệt ở trẻ em và người già.