TV& VIDEO

nước ngọt có ruồi

Sự thật về thông tin chai nước ngọt có ruồi

Sự thật về thông tin chai nước ngọt có ruồi

Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao về thông tin con ruồi nằm trong chai nước ngọt ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Vậy, sự thật của thông tin này là gì?