TV& VIDEO

nước quả

Tránh nguy cơ mất nước mùa nắng nóng

Tránh nguy cơ mất nước mùa nắng nóng

 Trong những ngày nắng nóng, mất nước khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi. Hạn chế mất nước trong cơ thể cũng chính là hạn chế nguyên nhân của hàng loạt căn bệnh nguy hiểm khác.