TV& VIDEO

nước tiểu bò

Nước tiểu bò… bán chạy hơn sữa ở Ấn Độ

Nước tiểu bò… bán chạy hơn sữa ở Ấn Độ

VTV.vn - Hiện nay, một trong những mặt hàng nóng, bán chạy hơn cả sữa bò tại Ấn Độ đang là nước tiểu bò.