TV& VIDEO

nước vôi

Công nghệ chế chè khúc bạch từ da lợn thối

Công nghệ chế chè khúc bạch từ da lợn thối

 Chè khúc bạch đang tạo nên “cơn sốt” trong mùa hè năm nay, nhưng những thông tin về công nghệ chế biến nguyên liệu của loại chè này không khỏi khiến nhiều người rùng mình.