TV& VIDEO

nuôi bò sữa

Trang trại nuôi bò khổng lồ ở Trung Quốc và bài toán chi phí môi trường

Trang trại nuôi bò khổng lồ ở Trung Quốc và bài toán chi phí môi trường

VTV.vn - Với trang trại quy mô khổng lồ, lên tới 10.000 gia súc, chi phí cho việc xử lý chất thải ra môi trường là không hề nhỏ, có thể lên tới nhiều tỷ USD.